Zgaga i niestrawność

Poniższy animowany wykres pomaga wyjaśnić różnicę pomiędzy zgagą i niestrawnością. Wciśnij pauzę, aby zatrzymać animację w dowolnym momencie.