Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie stron poświęconych naszym produktom marki Gaviscon. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące preparatów Gaviscon, możecie Państwo skontaktować się z nami:

RB (Poland) S.A.

Biuro Marketingu i Sprzedaży:

+48 (22) 33 33 100

Mokotów Nova

Ul. Wołoska 22

02-675 Warszawa


Działanie niepożądane lub inne zdarzenie dotyczące bezpieczeństwa w wyniku stosowania Optrex zgłoś: Zgłaszanie działania niepożądanego leku.
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 61 295 690,00 zł w całości wpłacony, numer KRS: 0000093441, numer NIP: 531-000-54-48, nr REGON: 012121071